HOTLINE: 0909 790 211 - 0903 889 433

Tài khoản thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán theo những tài bên dưới:

TÀI KHOẢN CÓ XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (VAT)

          Chủ Tài khoản:  Công ty TNHH Thương Mại Kingfoods

           Số tài khoản: 215236009

           Ngân hàng: ACB Chi nhánh Phú Thọ

 

TÀI KHOẢN KHÔNG XUẤT HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH (VAT)

        1.    Chủ tài khoản: Trần Thị Thúy Kiều

               Số tài khoản: 0071000789312

               Ngân hàng: Vietcombank Hồ Chí Minh

 

       2.     Chủ tài khoản: Trần Thị Thúy Kiều

               Số tài khoản: 060111179460

               Ngân hàng: Sacombank Chi nhánh Hưng Đạo

 

       3.     Chủ tài khoản: Văn Đức Hiếu

               Số tài khoản: 6223205301572

               Ngân hàng: Agribank Chi nhánh Thành Đô

 

       4.     Chủ tài khoản: Văn Đức Hiếu

               Số tài khoản:215134769

               Ngân hàng: ACB Chi nhánh Phú Thọ