HOTLINE: 0909 790 211 - 0903 889 433

DANH MỤC HẢI SẢN

Children

TÔM HÙM ĐẤT (4)

Tôm hùm đất crawfish

HẢI SẢN KHÁC (0)

Hải sản khác gồm: Chân cua tuyết, chân cua hoàng đế, vẹm xanh newzeland, Cá hồi, cá tuyết,